ORGANIZATIA PENTRU APÃRAREA DREPTURILOR OMULUI, „OADO”

 

Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului (O.A.D.O.), este organizaţie neguvernamentală de interes naţional şi utilitate publică, specializată în problematica complexă a ceea ce înseamna cunoaşterea, promovarea şi apărarea drepturilor fundamentale ale omului, aşa cum sunt ele stipulate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului de la 10 decembrie 1948.

Organizaţia se manifestă activ atât în cadrul societăţii civile din România, cât şi pe plan internaţional, păstrând o permanentă legătură cu instituţiile europene şi cu principalele organisme O.N.U. implicate în promovarea drepturilor şi libertăţilor fiinţelor umane, fiind instituţie juridică de interes naţional şi utilitate publică, membru cu Statut Special Consultativ al O.N.U.–E.C.O.S.O.C., cu reprezentant permanent la New York, Geneva şi Viena, membru Participativ al Consiliului Europei, cu reprezentant permanent la Strasbourg şi Bruxelles şi membru colectiv al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
Copyright © 2021 OADO. Toate dreprurile rezervate.