Scurt istoric al Organizatiei pentru Apararea Drepturilor Omului

I.1. Organizatia Pentru Apararea Drepturilor Omului este o asociatie cu caracter umanitar, apolitica, nelucrativa, independenta, fara vreo afiliatie partinica, institutionala, religioasa sau de vreo alta natura, constituita ?n conformitate cu prevederile Costitutiei Rom?niei, privitoare la dreptul de asociere al persoanelor fizice sau juridice si ale Ordonantei Guvernului Rom?niei Nr.26 din 30 ianuarie 2000, publicata ?n Monitorul Oficial Nr.39 din 31 ianuarie 2000, cu privire la asociatii si fundatii.

Organizatia Pentru Apararea Drepturilor Omului exista, ?n baza liberei vointe a membrilor sai, de a se asocia ?n scopul promovarii valorilor civice ale democratiei si a parteneriatului dintre autoritatile publice si persoanele de drept privat fara scop patrimonial, ?n temeiul ?ntelegerii si asumarii idealurilor si obiectivelor acesteia, a necesitatii promovarii si apararii drepturilor omului.

I.2. Scopul principal pentru care a fost constituita organizatia ?l constitue promovarea si apararea drepturilor fundamentale ale omului, asa cum sunt ele stipulate ?n ?Declaratia Universala a Drepturilor Omului? si ?n Carta O.N.U., precum si cele ale anumitor categorii de personae, continute ?n documentele internationale ratificate de catre Rom?nia, ca o conditie esentiala a realizarii si consolidarii democratiei ?n societatea rom?neasca, a promovarii unui climat de toleranta si de respect, de bunastare materiala si spirituala a ?ntregii natiuni.?n subsidiar, pentru realizarea scopului principal, O.A.D.O. poate ?nfiinta, detine sau administra, baze de productie, de pregatire profesionala, odihna, cultura, sport, unitati economice, sociale si comerciale, reviste si publicatii proprii, ?n conformitate cu normele legale ?n vigoare si prevederile Art.46, 47, si 48 din Capitolul VII al Ordonantei Guvernului Rom?niei Nr.26/ 2000.

Activitatea Organizatiei Pentru Apararea Drepturilor Omului, se circumscrie, ?n acest sens, actiunilor ?ntreprinse de organizatiile, grupurile si persoanele din Rom?nia, si din alte tari, care militeaza pentru afirmarea drepturilor omului, pentru realizarea pacii si justitiei mondiale prin mijloace non-violente, pentru excluderea din viata si practica sociala din Rom?nia, ca si din ?ntreaga lume, a violentei si abuzurilor, ?ncalcarilor drepturilor sacre ale omului, a tuturor formelor prin care este afectata viata, sanatatea, statutul social, proprietatea, intimitatea persoanelor, indiferent de rasa, sex, cetatenie sau categorie, profesie, religie si avere.
Copyright © 2021 OADO. Toate dreprurile rezervate.